Archive for February, 2013

Ասք պուպուլդ ուտեմ-ների մասին

Երբ հայ ժողովուրդը սկսեց երեխաներ ունենալ, հենց այդ օրն էլ որոշվեց երեխաներին բաժանել` “պուպուլդ ուտեմ”-ների և “չպուպուլդ չուտեմ”-ների: Դարերն անցնում էին, թագավորական տները փոխարինում էին միմյանց, սակայն այս տարանջատումն ավելի ու ավելի հստակ էր ընդգծվում, հատկապես երբ “պուպուլդ ուտեմ”-ները դառնում էին ժառանգներ, հետո արքաներ ու ղեկավարում երկրներ: Ժամանակները փոխվեցին, գիտությունը զարգացավ, մտածելակերպը փոխվեց, բայց մի […]