Some Songs

Մի քանի երգ եմ ներկայացնում, որոնք վերջին 2 օրվա ընթացքում շատ եմ լսում: Իրարից տարբեր, բայց մի տեսակ շատ լավ երգեր:

Sax music

Seal amazing

metallica unforgiven

the social network

Pink Perfect

New York


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.