Posts Tagged ‘բնակարան’

ես սիրում եմ … ավելի քան…

Ես սիրում եմ պոմիդոր ավելի շատ, քան վարունգ Ես սիրում եմ Mars ավելի շատ, քան snickers Ես սիրում եմ սպիտակ հաց ավելի, քան սև Ես սիրում եմ խնձոր ավելի, քանի տանձ Ես սիրում եմ բնական հյութ ավելի, քան գազավորված Եթե բանը հասել է նրան, որ ուրիշ ելք չկա, ես սիրում եմ Sprite ավելի, քանի Coca […]

Ով եք եղել Դուք, որ պահանջեք Երգիչներից ինչ անեն

Ով եք եղել Դուք, հա հենց տենց Ով, որ որոշել եք ՊԱՀԱՆՋԵՔ Նունե Եսայանից, Շուշան Պետրոսյանից, Սիրուշոյից ու մնացած բնակարան ստացած երգիչներից իրենց ՆՎԵՐՆԵՐԸ ՆՎԻՐԵԼ ուրիշներին: Ով եք եղել ԴՈւՔ, որ որոշեք, թե Շուշան Պետրոսյանը արժանի չի ունենալ բնակարան, խի ինքը մայր չի, երեխա չունի, ով պետք է մեծանա ու տուն ունենա, թե Ձեզ թվում […]