Posts Tagged ‘գրքային զարդեղեն’

araksobloggrqajinzard07

Գրքային զարդեղեն

Գրքային քանդաներից եկեք անցում կատարենք գրքասեր Ջերեմի Մեյին: Նա իսկապես գրքեր սիրում է, սակայն ոչ թե կարդալ, այլ դրանցից զարդեղեններ է պատրասում: Չնայած միաշնական ընդունել, որ հաճելի է կրել մատանի, որի համար Ժյուլ Վեռնի գրքերից մեկն է փչացվել, դժվար է ասել: Իհարկե, եթե կա նման գաղափար, կարելի է դրա իրականացման համար պարզապես տպել հատուկ գրքեր: […]