Posts Tagged ‘երգ լսել’

մենակ երգ լսողս

երգ եմ լսում

Բայց ինչ լավ է չէ դպրոցական լինելը: Նոր քրոջս աղջկա հետ էի խոսում, ասում եմ արձակուրդ ես, ասում է` հա, ասում եմ բա ինչ ես անում, ասումա երգ եմ լսում: Ուրեմն դու էնքան անհոգ ես, էնքան անելու բան չունես, որ կարաս ոչ մի բան չանես, մենակ երգ լսես: Հավեսա չէ՞ Նոր ուզեցի հիշեմ, վերջին անգամ […]