Posts Tagged ‘կանայք’

Շնորհավոր Փետրվարի 23

Այսօր Փետրվարի 23-ն է: Ժամանակին այս օրը նշում էին Կարմիր բանակը օրը: Այսօր արդեն բոլորը նշում են պարզապես տղամարդկանց տոն ու կապ չունի, թե նրանք ծառայել են, թե ոչ, ու ծառայել են հայկական բանակում, թե սովետական: Սիրելի կանայք և աղջիկներ, քանի որ մեր կյանքում քիչ են տոները, եկեք չարդարացնենք ինքներս մեզ, որ Հայոց բանակի օրը […]