Posts Tagged ‘կանաչապատում’

49

Կանաչապատում

Ժամանակակից աշխարհում, երբ ամեն ինչ ավտոմատացվում է, շրջապատը աղտոտվում է, մենք ավելի շատ ենք ձգտում դեպի բնություն, ավելի շատ ենք ցանկանում շրջապատել մեր աշխարհը բնականով ու բնության բարիքներով: Ներկայացնում եմ բնության գեղեցկությամբ հմայված մարդկանց կողմից ստեղծված օրիգինալ կանաչապատումները: