Posts Tagged ‘կին ոստիկանի համազգեստ’

hjusisajin korea

Կին ոստիկանների համազգեստները

Եկեք տեսնենք, թե ինչպես են հագնվում աշխարհի տարբեր երկրներում կին-ոստիկանները և գնահատենք նրանց համազգեստները` Ալժիր`   Միացյալ նահանգներ`