Posts Tagged ‘կյանք’

տատիկիս ձեռքերը

Մարդու ձեռքերը

Նկատել եք, որ մարդու ձեռքերը մի ամբողջ կյանք կարող են պատմել: Հաճախ երթուղայինում ես նայում եմ մարդկանց ձեռքերին, նրանք այնքան բան են պատմում մարդու մասին, նրանց ամեն մի կնճիռն ու ծալքը մի երկար կյանքի վկա է: Ինչքան էլ ասեն, թե մարդու աչքերը նրա հոգու հայելին են, բայց ձեռքերը ավելին կարող են պատմել: Նրանք վկա են […]