Posts Tagged ‘կշեռք’

Խորամանկ քայլեր

Նիհարելու ժամանակ կարևոր է մի քանի հոգեբանական խնդիրներ հաղթահարել: Ու եթե Դուք կանգնել եք նիհարելու ճանապարհին, ապա դա արդեն իսկ մեծ քայլ է, ես Ձեզ շնորհավորում եմ: Հիմա ներկայացնեմ մի քանի խորամանկություններ, որոնք Ձեզ կօգնեն այդ ճանապարհին: 1.Նախ անպայման տանը ունեցեք էլեկտրոնային կշեռք, քանի որ դրական արդյունքները Ձեզ ոգևորելու են, իսկ բացասականները կարգելեն ուտել, այն […]