Posts Tagged ‘հաշվել’

araksoblogharc

Հայկական հարցադարան

6 ամսական` դեռ ատամներ չի՞ հանել 1 տարեկան` չի՞ քայլում 1.5 տարեկան` չի՞ խոսում 3 տարեկան` ի՞նչ ոտանավոր գիտի 5 տարեկան` հաշվել գիտի 6 տարեկան` տառերը գիտի 6 տարեկան` վեցում եք դպրոց տալու, թե՞ յոթում 8 տարեկան` լավա՞ սովորում 12 տարեկան` ո՞ր մեծանաս, ինչ ես դառնալու 14-15 տարեկան` ո՞ւր եք ուզում ընդունվել 17-18 տարեկան` ընկեր(ուհի) […]