Posts Tagged ‘հեռուստաընկերություն’

Սննդային պատերազմ

Ուտել, թե Չուտել??? Այսօր շեքսպիրյան հանրահայտ հարցադրման այս ժամանակակից տարբերակն է կանգնել մարդկության առջև, քանի որ հեռուստաընկերությունները ողողվել են եթերից մեզ հոգեբանորեն սովի մղող հաղորդումներով ու ՆՏՎական` սուտի բում անող ռեժորտաժները ոչ թե ուսուցողական են, այլ երբեմն զզվանք են առաջացնում: Ռուսական  մի քանի հեռուստաընկերություններ իրենց առավոտյան եթերները սկսում են առողջության վերաբերյալ հաղորդումներով, որոք եթե նայում […]

Դառնալ և Շանթ, և Շանթարգել

http://www.araksoblog.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=1840&type=image&TB_iframe=1