Posts Tagged ‘մաքուր’

araksoblogmaqur

Մաքրություն

Փնթիությունը իմ համար անտանելի է: Ես մաքրության սիրահար եմ, ես եթե պետք է հանգստանամ տանը, պետք է տները մաքրեմ, նոր, քանի որ փոշոտ տանը պառկել հեեեչ հավես չi: Ես սիրում եմ, որ ամեն ինչ տանը մաքուր լինի, շորերը մաքուր լինեն, ամեն օր փոխվեն, ես սիրում եմ, որ երեկոյան գնում ես քնելու, խոհանոցում կեղտոտ աման չլինի […]