Posts Tagged ‘ուսանողական’

Բարև մեծերի կյանք

Ու արդեն բոլորը մտել են մեծերի կյանք: Հասակակիցներիս մեծամասնությունը ընտանիք է կազմել, երեխաներ ունեն, ու արդեն բոլորից լսում ես` դե տուն երեխա ամուսին, վայ չեմ հասնում, եսիմ երեխու հետ այնքան խառն եմ, վայ դե ամուսնական կյանքը էտա էլի գիտես…. Մի տեսակ հոգով ես դեռ էն երիտասարդա-ուսանողական էտապում եմ, ու չեմ ուզում հրաժեշտ տալ, բայց դե […]