Posts Tagged ‘չարություն’

Ինչքան չուզող ազգ ենք մենք

Ես իսկապես նեղվում եմ, որ մենք` հայերս, այսպիսի չուզող ու նախանձ ենք: Դե վերջին մի քանի օրերի ընթացքում բոլորը խոսում են SiruShow մասին, ու կարելի է ասել, որ հաղորդումը հասել է իր նպատակին: Կոնկրետ ես հիմա չեմ պատրաստվում ասեմ, լավ են արել, ճիշտ են արել, սխալ են արել, քանի որ , երբ ես նայեցի հաղորդումը, […]