Posts Tagged ‘dilijan’

For Andrew MAC

I have  got a comment  about  a  trip to Erevan and Dilijan.  At first, I thought  it was a  SPAM, but when I read it, I became so  sad. Andrew  from Wien wrote to me about his bad trip to Dilijan. He told how they had poison food which caused vomiting and bad feelings. It […]

Դիլի, դիլի, դիլի ջաաաաաան

Ես իմ Դիլիջանը շատ եմ սիրում ու շատ եմ ուրախանում, որ նրա գեղեցկությունը ոչ միայն ես եմ գնահատում: Ձեզ եմ ներկայացնում իմ ծննդավայրում նկարահանված մի քանի տեսահոլովակ: Տիգրան Պետրոսյանը առաջիններից էր: Տեսահոլովակը նկարահանված է Հաղարծին եկեղեցային համալիրի տարածքում`