Posts Tagged ‘inchpes toxnel tsxel’

0a99fd1f44fd7d4f7ce9ef4ac540fac6

Ինչպես թողնել ծխելը

Ինչպես թողնել ծխել: Այս հարցը ծխողների մեծամասնությունը գոնե մեկ անգամ տվել է: Բայց արդյոք այս հարցը տալիս ներքուստ կա՞ ծխելը թողնելու ցանկություն: Սա ամենակարևորն է: Հարցը նրանում չէ, որ Դուք ցանկանում եք թողնել ծխել, քանի որ Ձեր կնոջը դա դուր չի գալիս կամ Ձեր մայրիկը խնդրել է Ձեզ դրա մասին: Կարևորը, որ Դուք ինքներդ հասկանաք, […]